p o n ú k a m e   v á m :
     - kvety živé a umelé
     - kytice a vence
     - črepníky
     - sviečky, kahance
     - zeminu, hnojivá, postreky
     - náradie do záhrady
     - darčekové predmety
 
 
 
 

     

 

www.kvetylila.sk       

   

k v e t y l i l a   2015